باکس و تاج

باکس و تاج box که دارای مدل های هتلی ، ثابت ، لبه دار ، بدون لبه ، جکدار ، کشو دار ، چستر چرمی و پارچه ای و در ابعاد یک نفره و دو نفره ساخته می‌شود; باکس های هتلی که عمدتاً به رنگ سفید و با پارچه گرد بافت و پنبه ای تشک ساخته می‌شود; و کاملاً به صورت ثابت می‌باشد; باکس های ثابت که دارای مدل های لبه دار و بدون لبه می‌باشد; که می‌تواند روکش چرمی و یا پارچه ای مطابق با خواسته شما داشته باشد; باکس لبه دار که دارای یک لبه سه سانتیمتری بوده و تشک در داخل این لبه قرار می‌گیرد; باکس بدون لبه که همانند باکس هتلی می‌باشد; با این تفاوت که شما حق انتخاب نوع رویه و رنگ رویه این باکس را دارید.

باکس جکدار که دارای استراچر فلزی با مکانیزم جکدار می‌باشد; که سطح باکس به سمت بالا حرکت می‌کند و شما می‌توانید; از فضای داخل باکس استفاده نمایید; حرکت سطح باکس جکدار به سمت بالا با یک نیروی بسیار کم صورت می‌گیرد; و همچنین در هنگام بستن نیز با یک فشار کم می‌توانید درب باکس را ببندید; باکس های کشو دار که فضای کمتری را نسبت به باکس های جکدار دارد و به صورتی طراحی شده; که یک یا دو کشو در قسمت بغل باکس طراحی می‌شود; و می‌تواند فضایی برای قرار گیری لوازم شما واقع شود; باکس و تاج چستر که دارای بدنه و تاج به صورت کاملاً لمسه شده می‌باشد; که در معمولاً دارای یک حجم از اسفنج پف کرده می‌باشد که توسط دوخت و هنر لمسه دوزی و دکمه به داخل کشیده می‌شود; و می‌تواند نمایی زیبا به تخت خواب شما ببخشد.

تخت خواب یک نفره SBRo411

تومان 5,500,000

تخت خواب دو نفره DBRo413

تومان 6,100,000

تخت خواب یک نفره چستر SBRo410

تومان 9,500,000

تخت خواب دو نفره چستر DBRo412

تومان 10,500,000

تخت خواب یک نفره چستر SBRo409

تومان 8,600,000

تخت خواب دو نفره چستر DBRo411

تومان 9,500,000

تخت خواب یک نفره SBRo408

تومان 5,800,000

تخت خواب دو نفره DBRo410

تومان 6,400,000

تخت خواب یک نفره چستر SBRo407

تومان 7,700,000

تخت خواب دو نفره چستر DBRo409

تومان 8,700,000

تخت خواب یک نفره SBRo406

تومان 5,900,000

تخت خواب دو نفره DBRo408

تومان 6,500,000

تخت خواب یک نفره چستر SBRo405

تومان 8,100,000

تخت خواب دو نفره چستر DBRo407

تومان 8,800,000

تخت خواب یک نفره چستر SBRo404

تومان 6,100,000

تخت خواب دو نفره چستر DBRo406

تومان 6,700,000