میز های تحصیلی عمدتا شامل میز های تحریر به صورت یک نفره و یا چند نفره می‌باشد. که در محیط های آموزشی از آنها استفاده می‌شود. محیط هایی مانند مدارس، مهد کودک، آموزشگاه ها، دانشگاه و محیط های مشابه می‌باشد. این میز ها به عنوان میز های مطالعه و میز تحریر نیز شناخته می‌شوند. و دارای ابعاد به صورت استاندارد با توجه به محیط مورد استفاده می‌باشد. در این بخش شما می‌توانید انواع میز های تحصیلی و میز های محصلی را مشاهده نمایید.

ویژگی های میز های تحصیلی

این میز ها با مدل‌های بسیار متنوع قابل تولید و اجرا هستند. همچنین این میز ها از جنس های مختلف چوب مصنوعی و چوب طبیعی و فلز و یا به صورت ترکیبی می‌باشند. که با توجه به ساختار و مدل، دارای رنگ بندی های بسیار متنوع است. و امکان انتخاب رنگ ها از گزینه های محصولات وجود دارد. این میز های دانشگاه یا مدارس با ساختار های مختلف به صورت کشو دار و یا درب جکدار و مکانیز های مختلف قابل دسترس می‌باشند. مجموعه دکوراسیون لمپاف با ارائه انواع مدل های میز محصلی و میز مطالعه امکان تجهیز مدارس، مهد کودک، دانشگاه و محیط های آموزشی را دارد.