از انواع  dustbin به سطل زباله درب دار جکدار پایه ای جاسیگاری دار زباله خشک زباله تر زباله کاغذ و فلزی و پلیمری می‌توان اشاره کرد;. که دارای مدلهلی متنوع می‌باشند; سطلهای زباله مربوط به مسئله نظافت در هر محیط اداری می‌شود; که وجود سطلهای زباله می‌تواند به صورت یک نیاز اساسی در تمامی محیط‌ها به ویژه محیط کاری حس شود; این سطلهای زباله  دارای طراحی‌های بسیار متنوعی می‌باشد; که معمولاً به صورت یک استوانه و یا مخروط ساخته می‌شوند; این سطل های زباله دارای جنس های متنوع می‌باشند; که می‌تواند از فلز و پلیمر و یا به صورت توری ساخته شود; از سطلهای زباله توری به عنوان جمع آوری زباله های خشک مثل کاغذ استفاده می‌شود; از مدلهای دیگر سطلهای زباله می‌توان; به سطل های زباله درب دار جکدار پایه ای جاسیگاری دار زباله خشک زباله تر زباله کاغذ و فلزی و پلیمری اشاره کرد.

در مدل پایه‌ای اهرمی برای باز و بسته شدن درب استفاده می‌شود; این سطلهای زباله معمولاً دارای یک سطل به صورت جداگانه می‌باشند; که به راحتی می‌توانید زباله های داخل سطل را انتقال دهید; در بعضی از نمونه های سطلهای زباله که در محیط های بیرون اتاق کار و معمولاً در سالن ها و راهرو ها استفاده می‌شوند; این سطلها مجهز به فضایی برای خاموش کردن سیگار دارد که در قسمت بالای سطلهای زباله طراحی می‌شود; و از خطرات ناشی از آتش سوزی جلوگیری می‌نماید; در این بخش شما می‌توانید; با انواع سطلهای زباله آشنا شده و با توجه به نیاز و با توجه به سبک دکوراسیون اداری مورد نظرتان از این سطلهای زباله انتخاب نمایید; در این بخش می‌توانید; تمامی مدلهای سطل زباله درب دار جکدار پایه ای جاسیگاری دار زباله خشک زباله تر زباله کاغذ و فلزی و پلیمری را مشاهده نمایید.