صندلی اداری انتظار/ کنفرانس waiting conference chair مخصوص سالن های انتظار و کنفرانسی ویا ارباب رجوع به‌صورت یکنفره دونفره سه‌نفزه چهارنفره ساخته می‌شوند; صندلی انتظار و یا صندلی کنفرانس کاربرد های بسیار فراوانی دارد; و همانطور که از اسم این صندلی مشخص است به عنوان صندلی برای میز های کنفرانسی استفاده می‌شود; ولی از این صندلی می‌توان در سالن های انتظار ، در دفاتر و شرکت هایی  که دارای ارباب رجوع می‌باشند; نیز ، به عنوان صندلی اداری انتظار می‌توان از آن‌ها استفاده نمود; این صندلی‌ها دارای پایه های ثابت و به اشکال متنوعی ساخته می‌شود; و نمی‌توان خیلی این صندلی‌ها را جابجا نمود.

در بعضی از نمونه های این صندلی اداری انتظار/ کنفرانس ها می‌تواند; مخصوص سالن های انتظار و کنفرانس و یا ارباب رجوع که به‌صورت یکنفره و دونفره و سه‌نفزه و چهارنفره ساخته شود; که می‌توان از این صندلی‌ها به عنوان صندلی انتظار استفاده نمود; همچنین از این صندلی کنفرانسی ها می‌توانید; به عنوان یک مبلمان شیک در اتاق مدیران نیز استفاده نمایید; که بستگی به سبک دکوراسیون اجرایی این محیط ها را دارد; شما می‌توانید در این بخش با انواع مدل های صندلی انتظار و صندلی کنفرانس آشنا شوید. و با در نظر گرفتن دیگر اجزای دکور اقدام به خرید از این قسمت نمایید; صندلی انتظار/ کنفرانس مخصوص سالن های انتظار و کنفرانسی و یا ارباب رجوع که به‌صورت یکنفره و دونفره و سه‌نفزه و چهارنفره قرار داده شده; در این قسمت ساخت شرکت های و برند های مختلف و کاملاً استاندارد می‌باشند; و شما می‌توانید انتخاب نمایید.

نمایش دادن همه 12 نتیجه

صندلی کنفرانسی WSN908R

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN860R

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN810R

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN530R

تومان 1,950,000

صندلی کنفرانسی WSN500R

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN688E

تومان 5,250,000

صندلی کنفرانسی WSN683E

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN923E

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN913E

تومان 1,850,000

صندلی کنفرانسی WSN523E

تومان 1,700,000

صندلی کنفرانسی WSN513E

تومان 1,750,000

صندلی انتظار WSV100

تومان 1,680,000