تخت ریلکسی و ماساژ و پاف relaxing massage bed که برای فضای استخری و فضای باز به صورت ضد آب و پلیمری و به صورت بافت ساخته شده است; تخت‌های ریلکسی که دارای موارد استفاده زیادی می‌باشد; و از این تخت‌ها می‌توان به عنوان تخت ریلکسی و ماساژ و پاف در کنار استخر ها و همچنین در کنار کور فضای باز و استخری به صورت ضد آب و پلیمری و بافت پلی اتیلن استفاده نمود; این تخت‌های ریلکسی از جنس های متنوعی ساخته می‌شود; که در بعضی از مدل ها می‌توان; از این تخت ها در فضاهای باز و یا در محیط های مرطوب استفاده نمود; از این جنس های تخت ریلکسی می‌توان جنس پلی‌اتیلن و یا پلیمری ها اشاره نمود; که با توجه به نوع ساختار می‌توانند مقاومت بالایی در برابر نور خورشید و یا در برابر رطوبت از خود نشان دهند.

تخت‌های ریلکسی و ماساژ و پاف از جنس پلیمر و بافت پلی‌اتیلن و به صورت بافت بر اساس نوع جنس می‌تواند; در برابر اشتعال نیز از خود مقاومت نشان دهند; این تخت‌های ریلکسی از جنس های رویه کوبی شده و مانند پاف نیز ساخته می‌شوند; که می‌توان از این تخت در داخل منزل استفاده نمود; و به عنوان یک تخت ریلکسی راحت مورد استفاده قرار بگیرند; در این بخش شما می‌توانید; با انواع تخت های ریلکسی با جنس های متنوع; و همچنین تخت های ماساژ فضای باز و استخری و ضد آب آشنا شوید; و با توجه به نیاز از مدل های قرار داده شده در این بخش انتخاب نمایید.