میز کنفرانسی conference desk که برای اتاق کنفرانس مدیریت کارمندی و محیط های اداری استفاده میشود و از جنس MDF نئوپان و فلزی ساخته می‌شوند; اتاق های کنفرانس که یک نیاز اساسی و به‌عنوان مغز یک مجموعه به حساب می‌آید; که معمولاً از دفاتر کار کوچک گرفته تا مدارس و شرکت های بزرگ بخشی از محیط دفتر را به اتاقی برای کنفرانس اختصاص می‌دهند; تجهیز اتاق های کنفرانس مدیریتی کارمندی و اداری نیاز به یک میز مناسب دارد; که علاوه بر این که ایجاد یک دکور شیک را در بر داشته باشد; بتواند نیاز های نفرات استفاده کننده را نیز برآورده نماید; این میزهای کنفرانس ز جنس MDF نئوپان و فلزی ساخته می‌شوند; به گونه‌ای ساخته شده اند که افراد دور تا دور این میزها به روی صندلی‌های مخصوص کنفرانس می‌نشینند .

و یک نفر به عنوان مدیریت کنفرانس که محلی را معمولاً برای ایشان در نظر می‌گیرند; قابلیت صحبت کردن با همه افراد را دارد; این میز های کنفرانس که برالی اتاق مدیریتی کارمندی و اداری طراحی شده است; با طراحی های بسیار متنوع و دارای امکانات متفاوت می‌باشند; این میزها همچنین می‌تواند با توجه به تعداد افراد مورد استفاده ساخته شوند; و برای اضافه کردن نفرات به گونه‌ای طراحی شده است; که می‌توان این میزها را بزرگتر نمود; به دلیل بزرگ بودن حجم این میز های به صورت تکه‌تکه ساخته می‌شوند; و به راحتی قابل نصب می‌باشد; همچنین این میزهای کنفرانسی که از جنس MDF نئوپان و فلزی ساخته است; کاملاً به صورت بسته بندی ضد ضربه و با نشان استاندارد ارائه می‌شود; در این بخش شما با انواع این میزهای کنفرانس آشنا می‌شوید.